Qysh e kalkulojm koncetracionin e gjakut? Read more
Ekzistojnë dëme të mëdhaja dhe të rrënda prej përdorimit të alkoholit: dëme të mëlqive, sëmurje nervore, dëme psihike, sëmundje të trurit, dëme trupore dhe natyrisht pasojat sociale. Read more
Qka është alkooli dhe si pranohet ai nga trupi? Prej çka mvaret shpejtësia e pranimit të tij në trup dhe si "largohet" ai përsëri. Pse femrat durojnë më pakë alkool se burrat dhe si largohet ai. Read more
Dikush është i mvarur nga alkooli nëse për të vlejnë gjatë vitit të kaluar, tre ose më shumë nga pikat e mëposhtme: Read more
Qka është një pije standarde? - Dhe çka nuk është ndoshta dëmshëm? Kur është pirja pa kuptim? - çka është një tërheqje trupore? - Cilët medikamente ekzistojnë kundër alkoolit? Read more
Me fjalën "binging" kuptohet "tepër". "Binge drinking" është i rrezikshëm. Pse, lexo këtu... Read more